سلام.قلم رمان متفاوت بود.از اونجایی که مربوط به زمان شاه بود خوب تونسته بود این حس رو با مدل نوشته و صحبت ها و توصیف فضا و افراد به ادم منتقل بکنه.تشبیهاتش خیلی زیاد بود گاهی طوری پیچیده میشد که باید چند بار میخوندی تا بفهمی که منظور چیه.اتفاقات زیادی تو رمان میوفتاد که زود هم جمع میشدن.در کل رمان متوسطی بود از نظر من.جاهاییش کمی حوصله سر بر بود.